چهارشنبه 06 مرداد 1395
آخرین خبرها

اطلائیه نقل و انتقالات و تغییر رشته – گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی در نیم سال اول تحصیلی 95-96

1)      دانشجویان شاهد و ایثاگر متقاضی انتقالی و یا میهمانی میتوانند از تاریخ 15 تیر تا 15 مرداد به سامانه stu.iau.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند و از قسمت پیگیری سامانه از نتیجه درخواست خود اطلاع پیدا نمایند

2)      دانشجویان شاهد و ایثاگر متقاضی تغییر رشته – گرایش یا انتقال توام با تغییر رشته – گرایش میتوانند از تاریخ 15 تیر تا 15 مرداد با دریافت فرم شماره 4 یا 5 از قسمت دانلودها دسته آموزشی و تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز نسبت به ارسال آن به پست الکترونیکی Info@esargaran.iau.ir اقدام کنند .

ضمنا نتایج تغییر رشته و گرایش در نیمه دوم شهریورماه از طریق تماس به اطلاع متقاضیان خواهد رسید

.................................................

قابل توجه کلیه اساتید ، کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر

شبکه اطلاع رسانی تلگرام اداره کل شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد


------------------------------------------------------------------------------------